All Services

Radno pravo kao grana prava, izuzetno je bitno za funkcionisanje poslovne atmosfere u jednoj državi na relaciji zaposleni – poslodavac.

Ukoliko vam je potrebno posredovanje u rešavanju individualnih radnih i kolektivnih sporova, kao i posredovanje prilikom zaključenja poravnanja stojimo vam na raspolaganju.

We provide clear and useful financial information on the basis of which you can make the right decisions.

Savetujemo klijente u svim fazama ugovaranja pravnih poslova pravnih ili fizičkih lica; Pružamo usluge pripreme svih imenovanih ugovora, kao i izrade specifičnih ugovora u privredi, sa posebnim osvrtom na ispunjavanje zakonskih uslova i prilagođavanje imperativnim normama domaćeg zakonodavstva; Pružamo potpunu zaštitu radi obezbeđivanja interesa naših klijenata i predupređivanja bilo kakvih…

Bilo da je reč o krivičnoj ili prekršajnoj odgovornosti fizičkog lica ili pravnog lica, stojimo spremni za pripremu odbrane. Osnovni cilj I svrha postojanja krivicnog prava kao grane pozitivnog prava jeste obavljanje zastitne funkcije (zastita najvecih drustevnih vrednosti, coveka). Ta zastita se ostvaruje propisivanjem odredjenih ponasanja kao krivicnih dela I…

Informacija je proizvod 21. veka čija se zaštita traži u svakom momentu.

Specijalizovani smo za zastupanje sportskih organizacija kao i aktivnih sportista, što se ogleda u pravnom konsaltingu i zastupanju sportskih organizacija, registraciji sportskih udruženja, kao vođenju potrebnih postupaka pred nadležnim Ministarstvom sporta. Zastupanje aktivnih sportista se ogleda u poznavanju i tumačenju statuta nacionalnih saveza, kao i sačinjavanju profesionalnih i amaterskih Ugovora…