O nama

Advokat Zoran R. Maksimović

Advokat Zoran Maksimović je završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Svoju pravnu karijeru započeo je kao sudijski pripravnik Privrednog suda u Beogradu. . Nakon  obavljenog pripravničkog staža položio je Pravosudni ispit, upisao se u Advokatsku komoru Beograda  25.11.2008 godine i osnovao samostalnu advokatsku kancelariju. Zoran pruža različit spektar usluga klijentima pre svega u oblasti privrednog prava, radnog prava, građanskog prava, sportskog prava,, nekretnina, i u ostalim granama prava, imajući u vidu stečeno iskustvo radeći u sudu. Aktivno prati poslovanje klijenata, u preventivnoj meri i nakon nastajanja problema,  uz  prevashodno rešavanje problema putem sporazuma sa drugom stranom ili u postupku pred sudovima i organima uprave ukoliko se ne može doći do rešenja mirnim putem.

Res, non verba