Svaki startup, odnosno kompanija u razvoju je specifična tako da se neki koncepti različito primenjuju ali ono što je suštinski isto je da u pogledu nastanka svi prate manje više istu putanju. Jedno od pitanja koje se vrlo često postavlja jeste kada je pravo vreme da registrujete vaš startup. Naime, pod pojmom registracija podrazumevamo registraciju u Agenciji za Privredne Registre, odnosno skraćeno APR. Vaš startup možete registrovati bilo kao preduzetničku radnju odnosno registrovati se kao preduzetnik ili možete to uraditi tako što ćete otvoriti d.o.o. odnosno društvo sa ograničenom odgovornošću.

Ukoliko se odlučite za preduzetnički put i odlučite da budete paušalac to može biti mnogo lakše u početku nego osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću. Naime paušalac plaća određeni iznos poreza koji se određuje u odnosu na mestu osnivanja preduzetničke radnje tako da ista cifra može ići od 150 evra ako izaberete Crnu Travu pa do 350 evra ako je u pitanju Novi Beograd. Ono što je ovde bitno jeste da nemate obavezu vođenja knjiga dokle god ne dostignete iznos od 6 miliona dinara na godišnjem nivou tako da ste sa te strane rasterećeni i možete da se fokusirate na vaš biznis. Registrovanje d.o.o sa druge strane jeste mnogo bolja opcija ukoliko već posedujete određeni broj klijenata i obrt sredstava. Kod preduzetničke radnje odgovarate svojom ličnom imovinom za dugove koje napravite dok je to isključeno kod društva sa ograničenom odgovornošću gde je vaša lična imovina i imovina preduzeća odvojena. Minimalni ulog koji vam je potreban jeste 100 dinara u oba slučaja.

Međutim, visina uloga generalno može biti bilo koja suma iznad 100 dinara gde uplata većih suma uglavnom ima za cilj da pokaže ozbiljnost poduhvata bilo kome ko bi gledao podatke o novoregistrovanom subjektu preko portala APR. Naravno, u troškove poslovanja ulaze i plate za zaposlene kao i doprinosi za penzijsko i invalidsko, zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Sa pravne strane kada razvijete biznis angažovanje advokata, pravnika vam može olakšati život prilikom sklapanja ugovora sa klijentima.

Pre nego što se odlučite da registrujete vašu firmu obavezno proverite da li je ime dostupno jer je vrlo moguće da možda privredni subjekat sa sličnim imenom već postoji što može da dovede do toga da vam APR odbaci prijavu.

U svakom slučaju proces koji treba da obavite pre svega jeste da odete na sajt Agencije za privredne registre i izaberete meni Registri izaberete Preduzetnik ili Privredno društvo i da u odeljku Obrasci i Naknade preuzmete sve što vam je potrebno.

Ukoliko ste se odlučili da se registrujete kao preduzetnik potrebna vam je sledeća dokumentacija:

–         1500 dinara vam je potrebno za registraciju tako što ćete popuniti uplatnicu na tekući račun APR-a i onda zajedno sa registracionom prijavom istu predati na šalteru.

–         Obavezno otvorite račun u banci pošto će taj račun služiti za prenos novca odnosno uplatu i isplatu. Raspitajte se koja vam banka više odgovara kao i pogodnosti mada u početku je najbitnije da su troškovi mali uključujući i troškovi održavanja. U pogledu otvaranja poslovnog računa svakako naglasite isti otvarate za preduzetničku radnju.

–         Kopija lične karte

Registracionu prijavu možete popuniti i preuzeti sa sledećeg linka:

http://apr.rs/Portals/0/preduzetnici/Obrasci%202019/JRPPS%20PR%20-%20Osnivanje%202019%20T.pdf?ver=2019-02-14-124216-063

Još jedna važna stvar jeste da vam od 1. oktobra 2018 godine nije potreban pečat, tako da ako izdajete fakturu i potpisujete dokumenta, dovoljno je samo vaš potpis. Ukoliko imate dosta dokumentacije koju morate da potpisujete ne bi bilo loše da uzmete pečat u obliku faksimila, odnosno vašeg potpisa kako bi uštedili vreme mada opet je isti stvar ličnog izbora (više radi sigurnosti pošto praksa neki put kaže drugačije). Ukoliko vam neka javna institucija traži pečat možete je prijaviti na [email protected].

Obavezno zakupite domen i napravite email adresu. Od nedavno posedovanje email adrese je potrebno ukoliko ne želite da vam odbace registracionu prijavu. Gledajte da email adresa bude deo domena te zato napravite posebnu adresu van lične.

Ono što je zanimljivo jeste da možete da predvidite da određena lica imaju punomoćje da preduzimaju određene radnje u vaše ime unošenjem istih u delu registracione prijave o prokuri. Prokura je najšire moguće punomoćje koje omogućuje drugom licu da obavlja poslove u skladu sa zakonom ako ga vi ovlastite odnosno da u vaše ime i u vaš račun zaključuje pravne poslove i preduzima druge pravne radnje. Zbog širokog spektra ovlašćenja propisano je da se prokura mora registrovati u odnosu na opšte ili specijalno punomoćje koje nije potrebno posebno registrovati i koje možete dati u bilo kom trenutku npr. članu porodice za uplatu poreza u Poreskoj upravi umesto vas. Prokurista može da zaključuje poslove ali ne može:

– da zaključuje bilo kakve poslove koji su vezani sa sticanjem otuđenjem ili opterećenjem nepokretnosti udela ili akcija koje društvo poseduje u drugim licima (ne baš čest slučaj),

– da preuzima obaveze iz menice ili jemstva

– da zaključi ugovor o zajmu i kreditu

– da zastupa društvo pred sudom ili pred arbitražom

Kada se registrujete dobićete: matični broj koji je vrsta JMBG vašeg društva, radnje, zatim PIB – Poresko Identifikacioni broj, koji će vam dodeliti Poreska uprava ( važno je da ostavite tačan broj telefona kako bi vas kontaktirali iz poreske uprave ), potvrdu o izvršenoj prijavi – obrazac M-A koji će vam dodeliti Centralni registar obaveznog socijalno osiguranja CROSO i broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji daje RZZO – Republički Zavod za Zdravstveno Osiguranje.

Ono što je novost jeste da od 1. januara 2018. godine možete osnovati preduzetničku radnju elektronskim putem. Potrebno vam je da imati elektronski potpis, instaliran čitač elektronskih kartica i Visa, MasterCard ili Dina karticu za plaćanje naknadu. U pogledu elektronskog potpisa, sertifikata isti možete uzeti u MUP-u ili Pošti. Generalno elektronski potpis koji izdaje pošta radi na više operativnih sistema te ćete imate manje problema.

Više o e-registraciji možete pročitati sa sledećeg linka: E-registracija

Ako želite pak da registrujete d.o.o odnosno privredno društvo potrebno je da uplatite 4900 dinara za registraciju privrednog društva kao i dodatnih 1000 dinara za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta. Ukoliko registrujete jednočlano društvo elektronskim putem naknada je 4500 dinara. Budite oprezni i proverite više puta da li ste sve dobro popuniili pošto vas to može koštati.

Ono što je bitno jeste da morate da imate: osnivački akt društva u odgovarajućem obliku i statut. Iste možete naći u odeljku za privredna društva. Ako se odlučite za dvodomni sistem biće vam potrebna i odluka o imenovanju članova nadzornog odbora koju ćete morati da priložite uz registracionu prijavu. Potreban kapital kao što je ranije rečeno jeste 100 dinara. Možete unositi kako novčani tako i nenovčani kapital. Statut i odluku preuzmite sa sajta APR-a i popunite shodno navedenom uputstvu. Obavezno obratite pažnju da budu u obliku koji je propisan jer vrlo često se dešava da APR odbaci prijavu ako su van standardne forme. Takođe, ukoliko je osnivač stranac napravite oba dokumenta tako da su podeljena na dva dela gde je prvi deo na srpskom a drugi na engleskom jeziku.

Obavezno nabavite dobrog knjigovođu ili potražite knjigovodstvenu agenciju ako želite da vodite knjige jer vam može mnogo olakšati posao i smanjiti nivo briga. Inače ukoliko uđete u sistem PDV-a dolazi do automatskog prelaska na vođenje knjiga i gubi se paušalni status.

Pregledajte Uredbu o klasifikaciji delatnosti i obavezno odaberite delatnost koja najviše odgovara onim čime se bavite, odnosno šta je vaša pretežna delatnost

Inače novina je da možete biti oslobođeni od dela poreza na zarade prve 2 godine od osnivanja, doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje ako ste novoosnovani predzetnik, odnosno startup. Bitno je da je u pitanju nova delatnost, možete zaposliti do 9 radnika a najmanje jednog i da se opredelite za režim lične zarade ( isplata zarade odnosno plate gde određujete koliko će ona iznositi u ovom režimu). Ono što vaši potencijalni zaposleni moraju da ispune jeste da su završili fakultet ili srednju školu u prethodnih godinu dana i da su bili na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje duže od 6 meseci.

Ne zaboravite da otvorite PayPal nalog ukoliko želite da poslujete sa inostranstvom.

Ključ svakog startupa jeste ideja konkretizovana u proizvodu koji se nudi tržištu a koji zadovoljava potrebu određenog broja korisnika. Pre svega, bitno je da sagledate kako se vaš proizvod pozicionira na tržištu kao i da uradite ,,istraživanje“ pre nego što formalno registrujete startup. Najbolji način za ispitivanje isplativosti ideje, odnosno njene validacije jeste MVP – Minimum Viable Product.

MVP dijagram zasnovan na principu Eric Ries-a iz knjige „Lean Startup“   Licenca: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Unported License.

MVP dijagram zasnovan na principu Eric Ries-a iz knjige „Lean Startup“ Izvor Licenca: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Unported License.

Korišćenjem MVP jasno možete da sagledate reakciju korisnika i da shodno tome izvršite izmene u vašem modelu proizvoda što je mnogo lakše nego kod gotovog proizvoda. Bitno je da se plasiranje na tržište izvrši jer postoji potreba za istim kako bi došlo do prodaje i da ne biste bili na gubitku. Kao što možete videti sa gornjeg dijagram potrebno je da dođete do faze kada možete isti ponuditi tržištu. Bilo bi dobro da pročitate knjigu od Erica Ries-a „Lean Startup“ kako bi shvatili zašto je MVP važan. Knjiga je dostupna u našim knjižarama i možete je nabaviti kako na srpskom tako i na engleskom jeziku.

Pored MVP-a bitno je i da imate razrađen biznis plan kako biste sebi postavili cilj koji morate da ostvarite i izbegli lutanje. Pored toga na vrlo jasan i precizan način potencijalnom investitoru prezentujete informacije o proizvodu i startupu, firmi, dostignuti ciljevi, planirani ciljevi, budžet itd. Jedan od najboljih resursa jeste http://100startup.com/#resources 100$ startup knjiga kao i dodaci koji dolaze uz nju. Na istoj stranici možete pronaći primer jednostavnog biznis plana na jednog strani. Da li će ovaj plan biti dovoljan? Možda za vrlo kratak vremenski period. Ali pre svega naučićete da odgovorite na neka od ključnih pitanja kada budete u fazi sastavljanja pravog biznisa plana gde će vam biti mnogo lakše nego ukoliko pokušavate da popunjavate nekakav template sa interneta. Naravno konsultovanje sa pravnikom i konsultantom je uvek tu, ali bitno je da vi razumete vaš planu i da sve ono što želite da možete da pretočite na papir.

Na istoj stranici, možete pročitati 39 koraka koje morate da preduzmete pre nego što lansirate vaš proizvod. Lansiranje je jedno, tako da je bitno da proverite sve bar nekoliko puta pre nego što krenete u pohod na klijente.

Bilo da radite sami ili u timu bitno je da isplanirate svoj radni dan i da napravite šemu koje ćete se držati.

Ako radite u timu radni sastanci na početku i na kraju nedelje predstavljaju dobar način odnosno uvid u to kako napreduje konkretan posao. Nabavite Kanban bilo u digitalnom ili fizičkom obliku. Na ovaj način možete lakše da pratite progres i da se foksuirate na tekuće probleme.

No alt text provided for this image

Primer Kanban table i sekcija od početka pa do kraja

Kohezija je veoma bitna kada radite sa članovima tima koje predstavljaju jezgro kompanije i oko kojih je proizvod i nastao. Da biste rešili potencijalne sukobe obavezno se dogovorite oko pozicija koja će biti kome raspoređena nakon registracije kao i procente udela. Jedna od dodatnih mera može i biti Letter of Intent, odnosno pismo o namerama u kojem obaveštavate članove o planiranoj raspodeli i gde tražite njihovu saglasnost za navedeno. Naravno, ovo je korisno i ukoliko u budućnosti budete želeli da istupite pred investitore jer je njima najvažnije da su imovinsko-pravni odnosi raščišćeni. Ujedno pismo o namerama je i dobar test kohezije. Vi pismom o namerama stvarate vezu između budućeg startupa i preduzetih radnji pre registracija. Tako ako ste registrovali domen i zakupili hosting, kroz pismom o namerama vi ste stvorili odnos za ubuduće ex nunc te nije potrebno da dajete kao fizičko lice pravnom licu posebno ovlašćenje kojim mu prenosite domen i hosting jer se smatra da toga usled izjave date u pismu dolazi prilikom registraciji.

Jedna od bitnih stavki jeste i prostor u kome ćete obavljati rad. Pogledajte neke od coworking prostora. Ako možete da radite sa drugim preduzetnicima onda je coworking super rešenje za vas ali opet na vama ostaje da procenite šta vam najviše odgovara. Ako je tu i tim soptveni prostor je bitna stavka jer je mir ipak najvažniji. Cena poslovnih prostora je previsoka za početak tako da je najbolje u početku gledati da iznajmite stan koji možete da pretvorite u kancelariju i odatle da vršite svoje poslovanje. Naravno opcija sopstvene garaže je uvek tu ako je imate. Prilikom registracija adresa može biti i adresa vašeg stan ali za d.o.o. prostor je neophodna stavka. U pretrazi vam mogu pomoći sajtovi poput 4zida i CityExpert.rs

Pre nego što krenete u poduhvat zvanične registracije gledajte da obezbedite finansijska sredstva i da ste spremni da to izdržite kako psihički tako i finansijski. Sa povećanjem godina osećaj sigurnosti dobija prednost u odnosu na rizik i neizvesnost a takođe je bitan i uticaj drugih faktora poput porodice, kredita i drugih obaveza koje se javljaju tokom godina. Ukoliko uzimate kredite, obratite pažnju na kamatu te da je kamatna stopa što povoljnija. Preduzetnici do 35 godina poseduju manju averziju prema riziku a istovremeno je i njihovo finansijsko opterećenje manje ali i uslovi za sticanje finansijskih sredstava ograničeni. Finansijska organizacija je jako naročito u zemljama poput naše gde su finansijska sredstva ograničena mnogim početnicima i gde ne posto mnogo prostora za skok. Napuštanje redovnog posla jeste opcija samo ako posedujete uverenje da ćete moći da izgurate ideju na tržište i stvorite dobit i da istovremeno ukoliko ideja ne upali nađete drugi bez većih problema. Budite spremni da ćete prva 2-3 meseca biti u minusu dok pokrijete troškove i dok ne se proširite na tržištu i ne dobijete veće klijente. Rad na projektima ili na privremenim i povremenim poslovima za druge firme jeste jedan od dobrih načina da dođete do sredstava pored pozajmica od prijatelja i porodice.

Gledajte da raširite vest o osnivanju vašeg startupa potencijalnim klijentima. Ukoliko je reč o service based, odnosno uslužnom startupu krug istih je mnogo veći ali svakako isti metod možete iskoristiti za product based startup, odnosno proizvodni startup. Iskoristite opciju ProductHunt-a i drugih servisa da promovišete vaš sveže lansirani proizvod. Lovci su uvek tu pogotovo na Twitter-u. Twitter, Facebook i Linkedin su neophodni za uspešan rad. Od traženja novih kandidata preko Linkedin-a kada obavljate regrutovanje, pa do promovisanja i obaveštavanja korisnika putem zvaničnih naloga na Twitter-u i Facebook-u.

Obavezno pratite meetup-ove gde uz pomoć networking-a, odnosno povezivanja možete da nađete nove potencijalne kolege koje dele vašu viziju a i nove klijente a možda i investitore.

Vrlo često mogu biti organizovana takmičenja koja mogu biti dodatan izvor prihoda a istovremeno i pitch-evi na kojim možete prezentovati vaš proizvod i dobiti investiciju.

Osnivanje startupa može delovati teško i iscrpljujuće ali uz dobru organizovanost uvek možete da prevaziđete probleme.