Footer Simple

adresa: Bulevar Mihaila Pupina br. 121/72, 11173 Novi Beograd, Srbija,

e-mail: [email protected], br. legitimacije 5359,

mob. +381 64 1234 274,

tel. +381 11 61 21 450,

fax: +381 11 61 21 450,

tekući  račun:  150- 1850080-44  kod Direktna Banka a.d., pib: 105869580,

matični broj: 56126821, šifra delatnosti : 6910

Advokatska Kancelarija Maksimović © {{Y}}. Sva prava zadržana.

Advokatska Kancelarija Maksimović © {{Y}}. Sva prava zadržana.