Korporativno pravo

Bez obzira da li se radi o osnivaču ”velikog biznisa” ili ”malog biznisa” ili je reč o jednoj osobi koja vodi svoj biznis ili postoji želja da se započne sopstveni biznis, neophodno je poznavanje i ”upravljanje” zakonima i propisima koji se odnose na korporativno poslovanje, privredna društva, partnerstva i druge oblike poslovanja. U tom smislu podjednako vodimo računa bez obzira da li je klijent ”veliki” ili ”mali” ili je početnik u poslu. S obzirom na specifičnost naše advokatske kancelarije, pokrivamo brojne, složene aspekte poslovanja. Ako klijent želi da pokrene posao, sačinićemo sve neophodne akte i dokumenta koji će omogućiti pokretanje posla kao što su na primer Odluka/Ugovor o osnivanju, Ugovor između članova društva i dr. U cilju nesmetanog poslovanja sačinićemo sve potrebne ugovore, pravilnike i ostala akta koji se odnose na rad kompanije i njenih zaposlenih. Ukoliko se osnivač odluči da proda ili kupi biznis, takođe odgovaramo na zadatak sačinjavanjem neophodnih kupoprodajnih i drugih ugovora.

Proces uspostavljanja i vođenja posla znači mnogo više nego ovo pojednostavljeno nabrajanje ugovora. Deo naših usluga u tom smislu je pravni konsalting koji pružamo za svaki korak tog procesa a u cilju zaštite kratkoročnih i dugoročnih interesa naših klijenata.

Usluge u vezi sa započinjanjem, kupovinom i prodajom poslovanja

Kao što smo prethodno rekli, naša advokatska kancelarija pruža usluge u vezi sa započinjanjem i ”malog” i ”velikog” biznisa. Izdvojićemo:

 • Osnivanje svih pravnih formi privrednih društava i drugih pravnih lica
 • Registracija i postupanje pred Agencijom za privredne registre i drugim organima i ustanovama
 • Konsalting, pregovaranje i izrada osnivačkih akata, statuta, ugovora članova društva, pravilnika o internim procedurama i drugih internih dokumenata
 • Savetovanje u vezi sa korporativnim upravljanjem i ostale aktivnosti
 • Akvizicije, zajedničko ulaganje, restrukturiranje, statusne promene i savetovanje u vezi sa strukturom kapitala i transakcijama, konsalting i pregovaranje u vezi sa uslovima i sačinjavanje memoranduma tj. ugovora kojima se uređuje novonastalo stanje
 • Savetovanje i priprema skupštine akcionara, sastanaka upravnih, nadzornih odbora i drugih organa privrednih društava
 • Savetovanje, priprema i postupanje u slučaju stečaja ili likvidacije kao oblika prestanka privrednih društava
 • Izrada pravnih izveštaja (legal due diligence reports) u svim oblastima

Imajući u vidu da smo kao društvo u tranziciji i da se proces privatizacije i dalje odvija, naša advokatska kancelarija pruža usluge i u ovoj oblasti poslovanja. Obzirom na specifičnosti postupka privatizacije izdvajamo:

 • Savetovanje domaćih i stranih klijenata o opštim pravnim pitanjima o privatizaciji u Srbiji
 • Pripremu neophodne dokumentacije za učestvovanje na javnim aukcijama i tenderima
 • Izradu pravnih izveštaja (legal due diligence)
 • Sve ostale radnje koje se podrazumevaju u postupku privatizacije

Takođe uspešno odgovaramo i na uređivanje javno-privatnog partnerstva i koncesija. Time želimo da u potpunosti zaokružimo naše usluge iz oblasti korporativnog prava.

Analiza i izrada ugovora

Analiza i izrada ugovora je posebna veština zbog koje se mi, advokati, međusobno razlikujemo pa smo taj deo ovde posebno izdvojili i naglasili. Veština pisanja ugovora podrazumeva visok stepen zaštite naših klijenata i uspešnu realizaciju dogovorenog i ugovorenog.
U tom smislu savetovaćemo i zastupaćemo aktivno ili pasivno naše klijente u svim vrstama pregovora, sastavićemo svaku i/ili bilo koju vrstu poslovnih ugovora kao i svaku i/ili bilo koju vrstu ugovora između fizičkih lica.
U skladu sa tim, mi zastupamo naše klijente u postupcima naknade svih vidova štete, ispunjenja, raskida, poništaja i/ili utvrđenja ništavosti ugovora kao i naplate potraživanja.