• Savetujemo klijente u svim fazama ugovaranja pravnih poslova pravnih ili fizičkih lica;
  • Pružamo usluge pripreme svih imenovanih ugovora, kao i izrade specifičnih ugovora u privredi, sa posebnim osvrtom na ispunjavanje zakonskih uslova i prilagođavanje imperativnim normama domaćeg zakonodavstva;
  • Pružamo potpunu zaštitu radi obezbeđivanja interesa naših klijenata i predupređivanja bilo kakvih sporova između ugovornih strana, kako u domaćem tako i u međunarodnom okviru.
Res, non verba