Informacija je proizvod 21. veka čija se zaštita traži u svakom momentu.