Jovica Vujanac

Poznavanje pravnog sistema i delovanje na vreme kako bi se predupredile posledice jeste ono što me je uverilo da se odlučim za ovu advokatsku kancelariju.